AVANÇ DE LES PRINCIPALS MESURES PREVISTES EN LA LLEI DE REFORMA PER ALS AUTÒNOMS

El Congrés ha aprovat la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, que incorpora noves mesures, que millora la seva fiscalitat, ja que permet deduccions de despeses corrents, la protecció social i familiar, i afavoreix l’emprenedoria i el relleu generacional dels autònoms.

 

Com deu haver vist per diversos mitjans, la Comissió d’Ocupació del Congrés dels Diputats  aprovà, el passat 29 de juny, per unanimitat la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, una norma que inclourà algunes mesures de millora per a aquest col·lectiu: millora la seva fiscalitat, ja que permet deduccions de despeses corrents, la protecció social i familiar, i afavoreix l’emprenedoria i el relleu generacional dels autònoms.

 

A continuació, els destaquem un avanç de les principals mesures d’aquesta norma que una vegada hagi estat aprovada en la Comissió d’Ocupació del Congrés dels Diputats, passarà al Senat, per a la possible presentació d’esmenes, que no són previsibles, ja que s’ha aprovat per unanimitat, i després tornarà al Congrés.  S’estima que la major part de les mesures puguin començar a aplicar-se a partir del pròxim mes de setembre, una vegada que la llei hagi estat publicada en el BOE i entri en vigor.

 

Principals mesures previstes per als autònoms

 

 • Deducció en l’IRPF del 20% de despeses d’aigua, electricitat o internet, si es treballa des de casa (activitats econòmiques sense local afecte).
 • Reconeix l’accident en itinerància (anada o de tornada al lloc de treball).
 • Si s’és autònom en edat de jubilació, i es té almenys un treballador contractat, es podrà compaginar l’activitat amb el 100% de la pensió, en lloc del 50% de la pensió que s’establia fins ara en cas de continuar amb l’activitat.
 • La quota dels autònoms societaris es desvincula de la pujada del salari mínim interprofessional, per la qual cosa s’establirà cada any als pressupostos generals de l’estat.
 • Redueix les multes per impagament a la Seguretat Social, del 20 al 10% en el primer mes.
 • Permet canviar quatre vegades a l’any la base de cotització, en funció d’interessos i ingressos.
 • Permet donar-se d’alta i de baixa per pagar tan sols pels dies treballats.
 • Únicament pagaran pels períodes efectivament treballats (permeses 3 altes i 3 baixes a l’any).
 • S’amplia la tarifa plana de 50 euros de 6 mesos a un any, i passats dos anys des de la finalització de l’activitat, els autònoms es podran tornar a acollir a aquesta tarifa.
 • Tarifa plana de 50 euros per a dones que es reincorporin després de la baixa per maternitat.
 • Devolució de la part corresponent per excés de cotització en cas de pluriactivitat sense haver de sol·licitar-ho.
 • Exempció del 100% de la quota durant 1 any per a la cura de menors o dependents.
 • Bonificació 100% de la cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms durant descans per maternitat, paternitat, adopció, etc.
 • Es facilita i permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • També es preveuen mesures de millora en la formació de prevenció de riscos laborals a autònoms.
 • S’augmenta fins als 12 anys (abans 7) l’edat de menors a càrrec que dóna dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.
 • Exempció del 100% de la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.

 

Vegeu el text de la norma aquí:

http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/BOCG-12-B-56-5.PDF

 

Vegeu l’informe del Govern:

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20170629e_1.pdf