Serveis Jurídics

Dret Mercantil

 • Societari (constitució, operacions societàries, fusions, absorcions, compravendes, intervenció en Consells d’Administració, assessorament en matèria de protecció dels drets del soci minoritari, conflictes entre socis), Filials, Associacions, Fundacions, Cooperatives.
 • Dret concursal.
 • Contractació mercantil.
 • Empresa familiar. Protocols.
 • Planificació i assessorament jurídic en relació a estructures empresarials, nacional i internacional.
 • Assessorament continuat d’empreses.
 • Assessorament i defensa judicial en assumptes mercantils.
 • Expedients Serveis Estrangeria

Dret Civil

 • Família. Separacions i divorcis. Parelles de fet. Redacció de convenis. Assistència judicial.
 • Contractació Civil.
 • Successions i Testamentàries.
 • Arrendaments i Comunitat de Propietaris.
 • Assessorament i defensa judicial en assumptes civils.

Dret Administratiu

 • Recursos administratius i contenciós-administratiu.
 • Reclamacions economicoadministratives.
 • Assessorament i defensa jurídica davant l’Administració.
 • Reclamació de morosos
 • Servei d’assessorament legal, negociació extrajudicial i reclamació judicial d’impagats i morosos.