Serveis Comptables

Gestions principals

  • Assessoria comptable continuada des del punt de vista mercantil, així com comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa vigent.
  • Orientació i direcció comptable de societats i particulars en estimació directa.
  • Transcripció de comptabilitats de forma manual i mecanitzada.
  • Formació del personal de departaments comptables.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Disseny de plans de comptabilitat.
  • Auditoria interna.
  • Dipòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil.
  • Comptabilitat pressupostària. Elaboració i seguiment de pressupostos.
  • Preparació d’informes econòmics i financers d’empreses.