QUIN ÉS EL TERMINI DE SOL•LICITUD D’ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS

En el cas que vulgui iniciar una activitat i es doni d’alta en el RETA, tingui en compte que des del 01-01-2018 (Llei de reforma dels autònoms), ha de tramitar l’alta abans d’iniciar la seva activitat (haurà de tramitar primer l’alta en la Seguretat Social i posteriorment l’alta a Hisenda amb el model 036). Aquesta gestió es pot fer fins com a màxim 60 dies abans.

 

El que significa que l’autònom ja no es pot donar d’alta en el RETA després de l’inici d’activitat com anteriorment sinó que haurà de fer-ho en un termini de fins 60 dies abans inclòs el mateix dia d’inici activitat.

 

Cal recordar que el termini fins al 1 de gener de 2018 consistia en 30 dies després de l’alta a Hisenda.

 

Si no tramita l’alta al RETA de forma prèvia:

 

  • Estarà cometent una infracció tipificada amb multes d’entre 626 i 10.000 euros (la quantia varia segons si la falta de l’alta es detecta per la Inspecció de Treball o no).

 

  • Se li exigiran les cotitzacions, amb un recàrrec, des de la data en què hagi iniciat l’activitat per compte propi.

 

  • A més, no s’aplicaran els incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms (com la tarifa plana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alta en el RETA es pot tramitar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 

Per a més informació:

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/14116ee8-73ff-4c32-b45d-6088235b8d1d/Manual+de+Ayuda.+Alta+en+RETA+v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=