Notícies

Darreres novetats fiscals

A PARTIR DEL 2014 S’ELIMINARÀ EL PAGAMENT DIRECTE DE 8 DIES D’INDEMNITZACIÓ PEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS

El Partit Popular ha presentat al Senat una esmena a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014 per la qual planteja l’eliminació del pagament per part del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a les empreses de menys de 25 treballadors, de vuit dels 20 dies de salari per any de servei que cal abonar en els acomiadaments objectius o en el marc d’un acomiadament col•lectiu (ERO).

El Grup Popular ha presentat una esmena al Senat al Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014, amb la intenció d’eliminar el pagament directe pel FOGASA de 8 dies d’indemnització en els acomiadaments de treballadors a les empreses de menys de 25 treballadors.

 

En concret, l’esmena planteja directament la supressió amb efectes des de l’1 de gener de 2014 i vigència indefinida de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors (ET), que és el que regula el pagament pel FOGASA dels vuit dies. L’esmena pretén recuperar per al FOGASA la seva naturalesa d’entitat d’assegurament, limitant la seva intervenció com a institució de garantia en aquells supòsits d’insolvència o concurs empresarial, desincentivant l’acomiadament i fomentant el manteniment de l’ocupació.

 

Atenció. No obstant això, el FOGASA continuarà pagant si l’empresa està en concurs i no pot abonar les indemnitzacions per acomiadament, amb la qual cosa s’iguala a la situació que existeix per a empreses de més de 25 treballadors.

 

Per tant, a partir de gener de 2014, els 20 dies d’indemnització dels acomiadaments per causes objectives d’aquestes PIMES aniran a càrrec de l’empresari.

 

Aquesta modificació, se suma a les ja realitzades durant el 2012, mitjançant les quals es van reduir per Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol les prestacions del FOGASA (disminuint de 150 a 120 dies el nombre de dies d’impagat, i el salari base per al càlcul de la indemnització que va baixar del triple del salari mínim al doble), mitjançant la modificació de l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Acomiadaments més cars per a l’empresa

 

Les conseqüències per a les PIMES que es vegin obligades a dur a terme acomiadaments objectius són clares, ja que suposarà haver d’abonar al treballador íntegrament l’import corresponent a 20 dies d’indemnització per any de servei, amb el límit de 12 mensualitats, en comptes de només 12 dies com succeeix ara (el que suposa un major cost per a l’empresa).

Data límit: 31 de desembre de 2013 per a la bonificació del FOGASA

 

Fins al 31 de desembre de 2013 li surt més barat desprendre’s de treballadors que al principi d’any quan s’apliquin aquests canvis, ja que es podrà seguir beneficiant fins a final d’any de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors que permet a les empreses amb menys de 25 treballadors estalviar-se el 40% de la indemnització per acomiadament objectiu (per causes econòmiques, organitzatives, tècniques, o de producció) o per fallida de l’empresa.

 

Tingui en compte aquesta informació si la seva empresa té menys de 25 treballadors i s’estava plantejant la possibilitat d’escometre acomiadaments objectius a curt termini. Si finalment s’inclou aquesta esmena en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, la fi del pagament directe al treballador de vuit dies de la seva indemnització per part del FOGASA entra en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2014, amb la qual cosa a partir d’aquesta data la seva empresa haurà d’assumir el total de la indemnització.

 

Atenció. Caldrà estar pendent de la previsible aprovació definitiva d’aquesta esmena per la majoria del Grup Popular, a fi de revisar com s’elabora el règim transitori de la modificació i què passarà amb els expedients que estan en tràmit pel FOGASA.