Notícies

Darreres novetats fiscals
ESTÀ VIGENT L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 2018?

ESTÀ VIGENT L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 2018?

Si bé des del gener del 2017 es va incrementar finalment el permís de paternitat des dels 13 dies fins a les quatre setmanes (28 dies), el Parlament havia acordat augmentar una setmana més, fins a les cinc setmanes, la durada del permís de paternitat, mesura que ja es donava per certa. No obstant això, atès que aquesta mesura s’havia d’incloure en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) i encara no s’han aprovat, la mesura, ara com ara queda en suspens, i caldrà estar pendents de si s’inclou aquesta mesura en la LPGE 2018 que finalment s’aprovi.

 

Li recordem que el permís de paternitat té una durada en la nostra legislació laboral de 4 setmanes. Aquesta durada està en vigor des de l’1 de gener del 2017 data en la qual finalment es va aprovar la seva ampliació des dels 13 dies (més 2 dies de permís per naixement) fins a aquestes quatre setmanes que en realitat són 28 dies de durada del permís de paternitat, més dos dies addicionals de permís per naixement.

 

 

Ampliació del permís de paternitat en suspens pel 2018

 

S’havia anunciat una ampliació d’aquesta durada fins a un total de 5 setmanes. En concret, s’havia aconseguit un acord entre el Partit Popular i Ciutadans per a aquesta ampliació del permís de paternitat que passaria d’aquestes 4 (28 + 2 dies) a les noves 5 setmanes (33 + 2 dies), i es donava per fet que aquesta ampliació entraria en vigor amb l’inici de l’any, això és, l’1 de gener del 2018.

 

La finalitat d’aquesta ampliació era la d’avançar progressivament en una regulació més igualitària entre mare i pare, però al mateix temps, utilitzar aquesta mesura com una eina no només de conciliació, sinó també i fonamentalment, de major conscienciació dels pares enfront de la maternitat.

 

Malgrat tot això, i tot i que no hi havia discussió quant a la procedència, necessitat i viabilitat de la mesura, la veritat és que finalment no s’ha aprovat aquesta ampliació del permís de paternitat, i la raó s’ha atribuït per part del Govern, al fet que finalment no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, resultant que aquesta mesura necessitava l’aprovació del pressupost que li donés viabilitat econòmica.

 

Per aquest motiu, ens quedem ara com ara sense l’anunciada ampliació de 4 a 5 setmanes, i amb el dubte de si l’ampliació s’aprovarà en el cas que durant l’any s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat per 2018.